România
 

Agenţi de demulare

Lideri mondiali în inovaţiile de demulare.

Agenţii de demulare constituie parte integrantă a multor procese de fabricaţie. Agenţii de demulare de specialitate vă pot ajuta la creșterea productivităţii, pot prelungi durata de viaţă a uneltei / cochiliei / matriţei, pot mări duratele ciclurilor, pot îmbunătăţi calitatea piesei / suprafeţei și pot reduce ratele de rebut și de defecte, aducând totodată și multe alte beneficii potenţiale.

Cooperăm strâns cu dumneavoastră și echipa dumneavoastră pentru a identifica agenţii de demulare perfect adecvaţi pentru îmbunătăţirea procesului dumneavoastră.

Agenţi de demulare convenţionali

Oferim o gamă largă de agenţi de demulare convenţionali (cu aplicare la fiecare ciclu) pentru a satisface necesităţile clienţilor noștri. Agenţii noștri de demulare convenţionali (de sacrificiu) sunt:

 • Disponibili în varianta pe bază de apă și în varianta pe bază de solvenţi
 • Cu compoziţii gata de utilizare sau diluabile, în funcţie de utilizare
 • Adecvaţi mai multor tipuri de echipamente de pulverizare
 • Capabili să suporte rapoarte de diluţie „personalizate”, în funcţie de utilizare și de cantitatea de barbotină necesară
 • Excelenţi pentru piesele turnate cu o geometrie foarte complexă
 • Cu o depunere / incrustaţie excepţional de redusă în matriţă

Agenţi de demulare semipermanenţi

Puteţi beneficia de o serie de avantaje potenţiale cu tehnologiile de astăzi, foarte complexe, de agenţi de demulare semipermanenţi pe bază de apă sau pe bază de solvenţi. Tehnologia semipermanentă de demulare a oferit diferitelor industrii o alternativă viabilă la tehnologiile de aplicare a agentului de demulare în „ateliere de pulverizare” sau tehnologiile cu volum mare de agent de demulare sau cu aplicarea agentului de demulare la fiecare ciclu. Clienţii noștri au constatat:

 • Mai multe operaţii de demulare între aplicări decât în cazul soluţiilor convenţionale de demulare
 • Pot fi obţinute mai multe cicluri de formare într-un schimb de lucru
 • Cantitatea mică de produs necesară pentru fiecare aplicare contribuie la un mediu de lucru mai curat, cu un necesar mai redus de depozitare
 • Reducerea generală a cantităţii de rebuturi
 • Matriţele pot rămâne în producţie pentru perioade mai îndelungate de timp datorită proprietăţilor de protecţie oferite
 • Ajută producţia de piese/matriţe cu structuri complexe datorită ușurinţei de aplicare exactă
 • Piesele turnate își păstrează în mod constant aspectul exterior bun

Agenţi de demulare fără silicon

Aflată mereu în avangarda inovaţiei și a sustenabilităţii, Chem-Trend a dezvoltat o gamă robustă de agenţi de demulare care nu utilizează silicon. Agenţii de demulare fără silicon asigură o serie de beneficii:

 • Reduc reziduurile uleioase, permiţând o vopsire și acoperire mai ușoară după demulare
 • Reduc riscul de impurificare și elimină etape costisitoare din procesele de fabricaţie
 • Asigură eliminarea etapelor costisitoare și consumatoare de timp din procesul de fabricaţie a multor componente, crescând astfel productivitatea și reducând costurile operaţionale

Care sunt motivele pentru a alege agenţii de demulare de la Chem-Trend?

Valoare reală

Obiectivul nostru este crearea de valoare pentru dumneavoastră, în calitate de client al nostru. Gama noastră de agenţi de demulare, concepuţi pentru a vă optimiza operaţiile zilnice, constituie produse de referinţă în industrie, include produse pe bază de apă și pe bază de solvenţi, precum și produse pe bază de silicon și fără silicon, sub formă de produs semipermanent sau cu aplicare la fiecare ciclu. Soluţiile noastre vă pot ajuta în depășirea provocărilor costisitoare ale procesului de fabricaţie și la punerea în valoare a capacităţii oferite de agenţii de demulare în îmbunătăţirea eficienţei operaţionale și a calităţii produsului.

Productivitate maximizată

Studiu de caz Cauciuc Calitate sporită a produselor

Chem-Trend oferă o mare varietate de opţiuni de agenţi de demulare adaptaţi pentru a răspunde nevoilor specifice și pentru a vă maximiza rezultatele. Fiecare proces de turnare este unic în felul său, iar demularea optimă necesită soluţii unice. Echipa noastră de experţi localizaţi are o abordare practică, cooperând cu dumneavoastră pentru a identifica toate domeniile cu potenţial de îmbunătăţire. Apoi, echipa noastră de cercetare și dezvoltare elaborează soluţii individualizate pentru operaţiile dumneavoastră.

Sustenabilitate dovedită

Mulţi dintre clienţii noștri depun eforturi considerabile pentru a mări gradul de sustenabilitate al proceselor lor. Aceștia au optat pentru Chem-Trend, deoarece de la bun început ne-am concentrat pe minimizarea impactului produselor noastre asupra mediului. Am dezvoltat primul lubrifiant de matriţă pe bază de apă și viabil din punct de vedere comercial în anii 1960, acesta având un impact pozitiv imens asupra aspectelor de sănătate și securitate ale instalaţiilor de turnare sub presiune/injecţie datorită eliminării grafitului și/sau solvenţilor din lubrifianţii de matriţă care erau folosiţi pe scară largă pe atunci. Eforturile continue se extind asupra unei diversităţi de tipuri de impact asupra mediului, inclusiv asupra utilizării compușilor organici volatili (COV) în agenţii de demulare pe bază de solvenţi. În prezent, Chem-Trend este liderul în această industrie prin dezvoltarea de soluţii inovatoare.

Contactaţi-ne pentru a afla mai multe.

ȘTIRI
REDACŢIA DE ȘTIRI
BROȘURI

Întrebări frecvente despre agenţi de demulare pentru prelucrarea materialelor plastice

Care sunt avantajele și dezavantajele agenţilor de demulare fără silicon în comparaţie cu cei careconţin silicon? Răspunsul se găsește în secțiunea Întrebări frecvente.

Catalog de produse pentru mentenanţa matriţelor și agenţi de demulare Chem-Trend Lusin®

Soluţia completă pentru eficienţă sporită

Soluţiile noastre pentru mentenanţă și demulare vă sprijină cel mai bine pentru a creșterea eficienţei și reducerea costurilor din procesul de producţie. Folosite ca sistem complet, produsele noastre pentru mentenanță Lusin® se completează în mod ideal și vă oferă numeroase avantaje. Rutinele periodice de mentenanţă cu agenţii noștri Lusin® de curăţare și degresare a matriţelor, cu agenţii de protecţie a matriţelor și lubrifianţii noștri, asigură cea mai bună îngrijire și mentenanţă a uneltelor dvs.

Catalog Lusin

HERA™ agent de demulare din matrițe pentru sisteme de turnare sub presiune

Posibilitățile de utilizare ale HERA™ sunt multiple: se pot folosi pentru aliaje standard dar și aliaje speciale foarte ductile, pentru componente cu geometrii complexe, precum și într-un interval mare de temperaturi de formare.

Agenții demulanți HERA™-Light sunt adecvați pentru toate metodele de aplicare aferente turnării sub presiune

Agenții demulanți HERA™-Light se caracterizează printr-o bună aderență a peliculei de agent demulant pe o gamă largă de temperatură a matriței. Șocul termic pe suprafața matriței este foarte redus și pelicula se formează rapid.

Aflați mai multe informații din broșura noastră.

Agenții de demulare Chem-Trend® SL-6XXXX pentru turnare sub presiune susțin și procesele de prelucrare ulterioare

Piesele turnate sub presiune produse cu Chem-Trend® SL-6XXXX sunt compatibile cu vopsirea catodică în imersie și pot fi lipite prin sudare.

Aflați mai multe informații din broșura noastră.

O marcă comercială Freudenberg.
Contactaţi-ne

Suntem aici pentru a vă ajuta. Pentru a începe, trebuie doar să completaţi acest formular.

Făcând clic pe butonul „Trimite”, confirm că am fost informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu politica de confidenţialitate a Chem-Trend.