România
Dezvoltarea durabilă este o parte naturală a filosofiei Chem-Trend și a existat de la înfiinţarea noastră în 1960. Acest lucru a existat înainte de crearea termenului de „sustenabilitate”. De-a lungul istoriei noastre, ne-am asumat cu fermitate angajamentul de a dezvolta tehnologii care să susţină dorinţa clienţilor noștri cu privire la o eficienţă mai bună și o producţie mai durabilă – concentrându-ne continuu în același timp pe sustenabilitatea propriilor operaţiuni.

Raportul de sustenabilitate 2019

De la înfiinţarea noastră în 1960, ne-am concentrat întotdeauna pe idealurile de sustenabilitate. Continuăm să aspirăm nu numai la minimalizarea impactului nostru, sau a amprentei ecologice asupra mediului, ci și la folosirea expertizei și a capacităţii noastre de inovare pentru a maximiza sustenabilitatea clienţilor noștri, ceea ce devine amprenta noastră durabilă. În Raportul de sustenabilitate al Chem-Trend, împărtășim cu dumneavoastră abordarea noastră în realizarea angajamentului nostru pentru sustenabilitate prin intermediul tehnologiei noastre avansate, a produselor ecologice și a unei axări minuţioase pe eficienţă. Raportul de sustenabilitate în format digital (în engleză).

„Încă de la început, valorile noastre profund înrădăcinate s-au sincronizat cu același angajament axat pe viitor, care este atât de vital pentru sustenabilitate. Suntem mândri să purtăm aceste convingeri din moștenirea noastră către viitor.”

Munca și pasiunea noastră se axează pe realizarea procesului cât mai lipsit de deșeuri și cât mai în siguranţă posibil, iar dorinţa noastră de a inova deschide calea în următoarele domenii:

Materiale

În operaţiunile proprii, căutăm continuu modalităţi de a utiliza materiale mai ecologice. În plus, ne aprovizionăm cu materiale de pe plan local și stabilim procese care să funcționeze în apropierea locului în care va fi utilizat produsul final. Ne concentrăm asupra modului în care putem să îmbunătăţim eficienţa și procesele clienţilor noștri, să reducem durata ciclului și deșeurile acestora și să îmbunătăţim aspectele de securitate și sănătate în muncă și de mediu ale unităţilor lor.

Deșeuri

Sistemele noastre se axează pe fabricarea de produse doar în cantitatea exactă și intervalul de timp necesar, pentru a nu genera deșeuri. Produsele noastre sunt concepute pentru a se reduce sau elimina producerea de rebuturi, prelungind durata între curăţările necesare.

Energie

Energia necesară în cadrul operaţiunilor noastre este relativ scăzută în comparaţie cu alte organizaţii industriale, cu toate acestea ne străduim să reducem și mai mult acest nivel prin măsuri active și modernizări de echipamente. Clienţii noștri se bucură de un consum redus de energie prin eficienţa mai mare oferită de produsele noastre.

Emisii

În cadrul propriilor noastre unităţi și ale clienţilor noștri, emisiile sunt reduse prin axarea sporită pe tehnologiile bazate pe apă, îmbunătăţirea productivităţii și utilizarea sporită a echipamentelor și proceselor eficiente din punct de vedere energetic. Aceasta se extinde la modul de aprovizionare cu materii prime și furnizarea produselor noastre către clienţi.

Apă

În propriile noastre unităţi, punem accent pe reducerea consumului de apă și a apelor uzate. Acest lucru se realizează prin examinarea atentă a managementului proceselor și instalaţiilor. Unităţilor clienţilor noștri oferim produse care necesită operaţiuni de curăţare mai puţin frecvente, reducând în continuare consumul de apă.

Footprint

MINIMIZĂM AMPRENTA NOASTRĂ ECOLOGICĂ

Amprenta noastră este direct asociată cu operaţiunile noastre de pe glob: unităţile noastre, sediile noastre, securitatea angajaţilor noștri, materiile prime pe care le folosim, deșeurile pe care le generăm și logistica pe care o utilizăm pentru aprovizionarea cu materiale și livrările către clienţi. În esenţă, amprenta noastră ecologică este modul în care activitatea noastră de afaceri are impact asupra oamenilor și planetei.

La Chem-Trend, adoptăm o abordare foarte proactivă pentru a reduce la minimum amprenta noastră ecologică de sustenabilitate. Cultura puternică de responsabilitate a echipei noastre globale de sustenabilitate ne determină să căutăm în permanenţă modalităţi de a ne îmbunătăţi propriile operaţiuni și efectul nostru asupra mediului.

Handprint

MAXIMIZĂM AMPRENTA NOASTRĂ DURABILĂ

Pe lângă indicatorii noștri principali de performanţă sau amprenta ecologică, suntem dornici să îmbunătăţim activ sustenabilitatea clienţilor noștri sau amprenta durabilă. Pentru a facilita acest lucru, am creat propriul nostru punctaj de sustenabilitate, pe care îl utilizăm pentru a determina dacă produsele recent dezvoltate vor contribui la obiectivele generale de sustenabilitate. Acest punctaj analizează ambele unghiuri ale procesului. Acesta apreciază beneficiile performanţei și siguranţei sporite ale produselor pentru clienţii noștri, comparativ cu impactul potenţial asupra mediului al propriilor noastre operaţiuni de producţie. Dacă aspectele noului produs nu sunt pozitive, atunci nu vom investi în dezvoltarea acestuia.

Pentru Chem-Trend este foarte important faptul că ne putem susţine clienţii în ceea ce privește sustenabilitatea acestora.

O marcă comercială Freudenberg.
Contactaţi-ne

Suntem aici pentru a vă ajuta. Pentru a începe, trebuie doar să completaţi acest formular.

Făcând clic pe butonul „Trimite”, confirm că am fost informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu politica de confidenţialitate a Chem-Trend.